Bij overlijden

Wanneer een naaste is overleden, moet eerst een arts het overlijden officieel vaststellen.

Daarna kunt u ons bellen. Wij spreken dan een moment af dat onze komst u schikt. Neemt u vooral ook de tijd om samen met de familie afscheid te nemen. Het is niet nodig in allerijl voor papieren en bescheiden te zorgen. Wanneer wij naar u toe komen, bespreken wij in alle rust welke formaliteiten geregeld moeten worden en welke documenten hiervoor nodig zijn.